Esatir ve Mitoloji

Image 01
Eser No: 56
Sayfa: 744
Baskı: 1. Baskı
Tarih: Ekim 2010
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Esatir ve Mitoloji
"Güneş ve Ay"

İçindekiler

1
Arafat
Ebced Tevafukları
Kâbe Hakkında Bilgem
Adem İsmi
Adem’den Son Resûle Kadar
Mitolojiyi Değerlendirme

2
A’raf Suresi’nden
Âdem’in Yaradılışı
Yeryüzünün Hâli
Cennet’ten İnişin Mahiyeti
Hikmet Üzerine
Hatâ
İniş

3
Zuhruf Sûresi
Teşbih ve Tenzih
Allah’ın Kelâmı
Ehadîyet

4
İdris Aleyhisselâm
Hermes
İdris - İlyas - Hermes
Mitoloji ve Mitolojiye Bakış
Hermes’ten Mülhem
Hermes - Thot

5
Tufan
Esatir
Mu Efsanesi Tedaîleri
Mu Efsanesi
Mu’dan Yapılan Göçler

6
İlyas Aleyhisselâm
Vehim Sırrı
Ebcedler
Tenasüh Meselesi
Uzak Doğu Mitosu
Beden - Can - Nefs - Ruh
Vahdet-i Vücud - Vahdet-i Şuhûd

7
Ay ve Yıldızlar
Yusuf Aleyhisselâm’ın Rüyâsı
Es’seyyid Abdülhakîm Arvasî
Nuri Hikmet
Güneş ve Ay
Güneş
Mitolojide Güneş
Ay-Sin

8
İsâ Aleyhisselâm
Hakîm İsmiyle Dua
O Kimdir?
Samiri’nin Öküzü
Yuhanna’nın İşleri
Yorumcunun Yorumuna Kritik

9
Kuş Dili
Sayı
Dört Sayısı
Varlıkta Dört
Dört Kuş
Anka
Harfler ve Hakikatler
Heba
Boşluk ve Heba
Heba ve Şekil
Heba - Heyulâ
Güvercin
Güvercin - İbda
Karga
Kartal
Birkaç Tamamlayıcı Kelime
Hüdhüd Kuşu
Süleyman Aleyhisselâm
Cemşasb

10
Hayata Davet
Hayat Nedir?

11
Yılan
Ağaç
Ağaç Kâmil İnsandır
Oluş Ağacı
Asâ-yı Musâ
Hayat Ağacı ve Ejder
İki Başlı Yılan
Tüylü Yılan
Çıngıraklı Yılan
Kanatlı Yılan

12
Mousaios
Hayat ve Ruh
Müzler
Yevmiye - Deli midir Şâir?
Göz - Görme Sıfatı - İdrak Gücü
Hayat İradesi ve Sanat
Hayat - Kudret - İrade
Brahman’da Atman-Öz

13
Baba
İbrahim Aleyhisselâm
Baba
Zeus
Mousalar

14
Kendinden Zuhur
Salih Aleyhisselâm
Âyetler
Fütuhî Hikmet
Gayb - Gaybın Gaybı
Fetih
Dünya Çapında Bir Hâdise –Kaptan Kusto Müslüman–
Deniz Üstünde Tutan
Deve
Genius - Jeni - Salih
Geniuslar - Genii
Helezon-Yılan

15
Yağmurcu
İstiskâ’nın Âdâbı
Derin Düşünce - Rahmet
Burh - Secde İzinin Cesetlenmesi mi?
Harikalar Mevzuunda…
Yada Taşı - Yeşim Taşı
Yeşim Taşı’nın İsimleri
Yağmur Tanrısı - Chac
Hagno
Odysseus
Zeus ve Yağmur

16
Ağır Yük
Yakub Aleyhisselâm
Yakub’un Ebcedinde
Yükle İlgili
Hayl’ın İştikakları
Kabz u Bast
Alacalı İlâhî At
Altay
Kâinat - At

17
Âb-ı Hayat
Hızır Aleyhisselâm
Hayat Mertebeleri
Ölümsüzlük Otu
Simya
Simya - Yin-Yang

18
Hayâl Hakikati
İngilizce’de Hayâl
Hayâlin Mânâ ve Mertebeleri
Rüyanın Mahiyeti
İnsanî Hakikatin Perdeleri
Hayâl
Misâl Âlemi’nin Berzah Özelliği
Hayâl İlmi
Berzah Hayâl
Morpheus
Mübalâğa - Fahriye
Sanat - Hırs - Fikir Çilesi - İroni

19
Tarih Öncesi
Atlantis - Eflâtun
Atlantis
Tarih ve Felsefe
Esrarengiz Atlantis
Büyülü Düzen 357

20
Tanrı - İnsan
Nevruz
Cemşid - Dahhak
Dârâ
Afrâsiyab
Alp-Er Tunga
Hephaistos - Ateş Tanrısı

21
Tıbb
Zilzal Sûresi
Lokman Peygamber
Lâtif ve Habîr
Asklepios - Hippokrates
Şaman Şifa Töreni

22
Gayb ve Gaybî Hikmet
Yevmiye-Sır İdraki
Gayb
Eyüb Aleyhisselâm
Stoacılık
Tabiatla Uyum - İnsan İradesi
Hür Değil miyim?
Kendin Gibi Ol
Ansiklopedik Sentez
Stoa - Sundurma

23
Kuşlar
Küllî İrade - Cüz’i İrade
Bilicilik
İnsiyak - Şuur
Kehanet
Kuş Biliciliği
Çeşitli Kültürlerde
Atlantis ve Kuşlar
Etena

24
Şarab ve Kadeh
Ömer Hayyam’dan
Şiir
Bakkhos - Dionysos

25
Yunus Aleyhisselâm
Altay Yaratılış Destanı
Balık Gözlü Tanrıça
Dünya-İnsanın Yaradılışı-Türeyiş 467
Balık-Balıkçı
Vulcanus
Efes Şehrinin Kuruluşu
Bir Rodos Efsanesi
Balığa Dönüşme

26
Davud Aleyhisselâm
Yorumlar
Rüyâ’nın Tedâisi - 9 Mousa

27
Mit ve Rit
Mekr ve Ritler
Arkeoloji-Tarih-Mitoloji-Kültür
Veda Çağı

28
Guernica
Don Kişot
Acube İnsan - Psikolojisi
Ruhu Çekilen Dünya
İki Büyük Devrim
Yeni Dünya Düzeni’nin Ruhu
Persler ve Yunanlılar

29
Çocuk ve İhtiyar
Lut Aleyhisselâm
Yevmiye
Şiddet ve Kuvvet
Allah’ın Zâhir İsmi
Çocuk Hikmeti
Eros
Hikmetler

30
Kurban
Hakiki Hikmet
Bir Rüyâ’dan
Oniki Yol
Boğa ve Balık
Toprak Ana
İakkhos-Zagreus
Yaratılış
Bakar-Ezher-Sevr
Boğa - Ay
Boynuz - Ay
Boğa Tanrısı
Aadja Efsanesi
Konuşan Hayvan
Bir Kızılderili Efsanesi’nden

31
Sin-Er
Şît Aleyhisselâm
Fırat ve Dicle
Medos - Euphrate
Tigris
Madde ve Mânâda Nehir
Mesopotamia
Mezopotamya - El-Cezire
Sümerler
Babilli Eyüb
Kral Tabi - Utul - Enlil
“Münzevinin Ruhuyla Sohbet”

32
Fiil Cini mi Sahir?
“Ademden Önce Yaşayanlar”
Keşif-Keramet-İstidraç
Babilli Eyüb’ün Yakınmasından
Şamanizm
Çeşitli Türleriyle-Üçüncü Cins
Şamanizm ve Cinlenme
Şaman-Şifacı
Mitoloji ve Semboller
Yumurtanın Sembolü
Daimonlar
Nympha - Peri - Cin
Kerler ve Keres
Narkissos - Nergis

33
Türemek-Ağaç
Tenasül-Türemek
Şecir-Küçük ve Kısa Ağaç
İslâm ve Gayrı
Keşif-Duru Görüş
Kalb
Kalb ve Dil
Ümmî
Kâbe ve Namaz
Hayret
Varlık-Hayret
Kelime-Logos
Yevmiye - Ağaç Mecmuası
Tuba
Osmanlılarda Hayat Ağacı
Simurg Kuşu-Anka-Anak
Şamanın Yolculuğu
Ağaç

34
Görünmezlik Ritleri
Yevmiye: Lâtif
Baş Dönmesi
Göze Görünmeyen
Düşvarî
Hüddam
Hades-Görünmez ve Zengin
Budha’nın Ateş Vaazı
Yoga
Görünmeden Yürüyebilme
Servi ve Çam
Görünmez Kılan Bulut
Ufo

35
Muhyiddin-i Arabî - Maviye
Ama’
Kur’ân - Kûrân
Ayna
Mer’a - “Me-Ra” - Mar
Aynaya Bakma
Mutlak Varlık - Mümkün Varlık
Kün - Ayn
Hîç - Hiçahiç - Nil
Nil Nehri
Mısır
Nil-Fırat-Dicle

36
Mağara
Ashâb-ı Kehf
Hırâ Mağarası
Yar-ı Gar
Makris
Nemrud
Üç Kardeşler Mağarası
Mağara Kültürü