İNSAN I

Image 01
Eser No: 54
Sayfa: 494
Baskı: 1. Baskı
Tarih: Aralık 2009
Takdim İçindekiler Fragmanlar
İNSAN I
Büyük Doğu - İBDA

İÇİNDEKİLER

1
Hudud
Balina
Kâfî
İnsan
Gong Sesi
Zamanın Rezili
Zuhurat
“Necib Fazıl’ın Korkusu”

2
Nisan
Şeriat
Ağır Yüklü
Ütü
Nalin
Vali
Ecdad - Torun
Yorumsuz

3
Mektub
Muammerîn
İstihare
Söz Nakletme
Abdülhakîm Koltuğu
Âsânî Nazar-ı Pîran-ı Kirâm
Hükümdar
Tedvir - Şükür
Hayat Hikâyesi
Esma’
Takdim Yazısı
Mirzabeyoğlu
“Mirzabeyoğlu Tabutta”
Ahmed
Salih Muhammed
Nurullah
“Sefine”
Hanif Salih
Seyyid Mustafa Nur
Elif

4
Harfler
Zuhruf
Harflerle İşaret Olunmuş
Gayn
“Sin-Şın-Hı”
“Cim, Mim’dir”
“Veliler Ordusundan 333”

5
Hatâ
Furkan - El
El
Küçük El
Avuç İçi
Yürüyen El
Hars - Hers - El
Mütefekkir

6
Konferans
Ak-Şehir
Merdiven
İmân ve Aksiyon
Nisbet

7
Su
Su Şiiri
Ve “Batan Güneş”
Mahî
Mavi Ay
Hilâl

8
Meryem Ana
Mehdî - İsâ
Hazırlık
Saleb(e)
Hazret-i İsâ: 152
Çocuklar
Betîl - Betül
İsâ - Yunus Emre
“Çocuk” Şiiri

9
“O - Melheme Nebisi”
Nur Çağlayanı
Dört halife
Alâmet
“Emilecek Adamsın”
Cem
Cem’ül Cem

10
Bilezik
Tefsir
Felak Sûresi
Toplam
Nas Sûresi
Toplam
Muavvezetan ve Lâ Havle…

11
Fatiha
Bütün Fikrin Gerekliliği
Gökyüzünden Sarkan İp
Çince-Arabça-Türkçe
Yeşil Türbe
Azerî Kıyafetli (I)
Azerî Kıyafetli (II)
Zamanın Kendisiyiz Biz
Molla Ömer
Rakkase
Şeyh Şâmil
Alman
Saddam Hüseyin
Zabit
Kürtler
Ebu Firas
Endonezya - Malezya
Cengiz Han
Yunanlı Ermiş
Muharrir
Hollywood
Raise Sultan Barrier

12
Tecrid
Hırka-i Tecrid
Hacer-ül Esved
Tabut - Berzah
Oturmak
“Müjdelerin Müjdesi”
Raşid Erol Efendi
Vesile
Sahib-üz Zaman
Mağara - (Yaşamayı Deneme)
Kızıl Sakal

13
“Halife Görünecek!”
O ve Ben
Şın Harfi
“Necib Fazıl’la Başbaşa”
Günlük
İki Salih
Dünya’ya Bakış
Tebrik
“Dedi Ki”
“Kanal D”
Saz Çalma
Hakîm-Hekim-İbda
Yıldızlar

14
40 Âlim
Teveccüh-Rüyâ
Zübeyr - Şiir İdraki
Ruhu’l Furkan Tefsiri
Mehdî Ahmed Farukî
Mehmen Emin Tokatî
İbrahim Kassaroğlu
Seher Neslihan
Birinden Asla Ayrılmaz
“Naslı-Han Kerimem”
“Ufuk ile Hafiye”
Van

15
Anafor
Çile Tacı
Rabıta-i Şerife
“Dokuma Hatası”
“İdeolocya ve İhtilâl”
Hürriyet Sembolü
Sigara Hikâyesi
Muallim
Asker
Dehm
Nakarat
1999
Hafi
Yara Bantı - Sarık
Nakid

16
“Berzah”
Hapishane
İri Cüsseli
Göz
Nisyan
Ağır Yük
Rüyâ
İki Cübbe
Tecelli
Hiddet
Tegafül
Tarih

17
Pamuk
Şehir
Kedi
A’ba
Eldiven
Kaf
Felyesof
Hüsn-ü Zuhurlar
Çocuklar
Kızıl El
Kırmızı Kulaklı
Maske
Mavi

18
Heybet
Tebessüm-Gözyaşı
Şâir Çelebi
İsimler
Hac
Sükût
Ahmed Efendi
“Doğumundan Beri…”
Türkiye’de
Mübeyyin
Karayılan
Azman
Üç Mim
Sancar Kartal
Onbeş
İdam
Pire
Bit

19
Bolu Dağı Kaftanı
Uhud Dağı
Münşeat
Balık Oltası
Ebu Zer Hazretleri
“Önsöz”
“İslâm’a Muhatab Anlayış”
Süpürge
Kâtib
“İmân ve İslâm Atlası”
Muanaka
Kâbe’de
Casiye
Biat

20
Tavsiye
Teyid
Vesm
Talim Görmüş Atlar
Fosforlu Işık
Kuyu
Kasım
Izdırab Şarabı
Hacc
Diyet
Zelzele
İki Cemel

21
Kayıp Para Çantası
Hadîs-i Şerifler
Teyid
Tekrar
Cibril - Azrail
Sıbgatullah
İstanbul
Feth
İstimlâk
Şarkı
Mesih
Serçe
Çamaşır
Kuş Yavrusu

22
Al-i Aba
Cengaver
Balık Tutan
Göğüs
Ölüm
Mukabele
Cennet
Halic
Afiş
Halâskâr
Hatt