Elif

Image 01
Eser No: 45
Sayfa: 236
Baskı: 1. Baskı
Tarih: Aralık 2003
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Elif
"Resim Redd Kökündendir"

FRAGMANLAR

RESİM VE MÜZİK

Estetik değerleri önemseyen ve “sanat sanat içindir” ilkesini benimseyen Kandinsky, resmi, bir anlamda müziğin dili olarak görüyordu; “müziğin mücerret dili” dersek, müziğin de mücerretin bir dili olduğunu anlatmış oluruz. Kandinsky, resmi, müziğin dili olarak görüyordu.
Kandinsky’de sanat ve sanatı üzerine düşünme bahsinde dikkati çeken husus, Picasso vesilesiyle de üzerinde durduğum gibi, gerçek bir düşünür olarak hareket etmesidir; zaten ilk “mücerret resim” ressamı olarak tanınması da bunu gösteriyor.
“Resim, redd kökündendir!”… Redd; def… Def: Atma, itme, savmak. Savunma. Himaye etmek… Def: Sıcaklık… Def’î: Hemen, bir ânda… Defî: Kızgın olan nesne.
Resme nisbetle tecellinin “sıcak” ve tecelliye nisbetle resmin “soğuk” mânâsı üzerinde durmuştuk: Tecellinin tecelli olunanla ayniyeti, çizginin gerek mefhum ve gerekse resim anlamıyla taraf ilzam etmeyen perde gibi oluşu, neticede hem “sıcak” ve hem de “soğuk” nitelemesinin bulunduğunu gösterir.
Dikkat: Kandinsky, “Satha Göre Nokta ve Çizki isimli eserinde, ufkî çizgiye “soğuk”, amudî-yukarı çizgiye de “sıcak” nitelemesinde bulunarak, çizimin mücerret unsurlarının etkilerini ortaya koymaya çalıştı. (s.73, 74)