Sefine

Image 01
Eser No: 42
Sayfa: 328
Baskı: 1. Baskı
Tarih: Mart 2003
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Sefine
"Suver-i Hayâl Âlemi"

İÇİNDEKİLER

1. LEVHA “AŞINMAZ ESRAR”
Giriş
Ratk ve Fatk
Atom Hakkında
Madde ve Enerji
Elektromanyetik Alan
İvme-Kuvvet-Kütle
Kuantum Gerçekliği
Kuantum Teorisi ve Dünya Görüşü
Nedir, Ne Değildir?
Fizik-Tabiat
“Parçalanmamış Bütünlük”
“Sır Birliğinde Birlik”
“Bağlılık Teoremi”
Fizik ve Metafizik
“Mekanik Dünya Görüşü”
Birkaç Kelime
Birkaç Kavram
Anlamak

2. LEVHA SUVER-İ HAYÂL ÂLEMİ
Suver-i Hayâl Âlemi
Hologram ve Kıyas
Holografik Şuur
Mistik ve Ruhçu Bakış

3. LEVHA KUANTUM TEORİSİ VE HOLOGRAFİK DÜZEN
Batı’dan-Doğu’dan
Kefalet Meselesi
Zahiri İdrak Edici Kuvvetler
Kuantum Teorisi-Miktar Nazariyesi
“Holografik Düzen”
Daire Sırrı
Yeni Fizik

4. LEVHA ŞUUR VE KÂİNAT
Hakikat-i Ferdiyye
Ruh
Şuur ve Beyin
Einstein’ı Ziyaret
Beyin ve Şuur
Şuur ve Madde

5. LEVHA İSLÂM TASAVVUFU’NDAN
Akla Dair
Akıl ve Şeriat
Bir Hadîs
Allah ve “Sevgilisi”
Dehr-Zaman
Tek Bir Nefs’ten
Suret Hikmeti
Vahdet-i Vücuda Anahtar
Allah-İnsan-Âlem
Ümm-ül Kitab
Mümin-Kafir
Kalb Hakikati
Su Sırrı
Her Ân Yeni
Allah’ı Bilmek
Kader Sırrı-Sak Sırrı
Büyük-Küçük
Batınî İdrak Edici Kuvvetler

6. LEVHA ŞUUR VE TECRÜBE
İlm-i Ledün
Müdahil İnsan
Nicolai Hartmann
Agnostisizm-Lâedriye
“Bilgi ve İntibak”
Elektronların Şuuru Var mı?
Ek: Varlık ve Şuur

7. LEVHA MAKİNE BİLMECESİ
Göz Nerede?
Hız
Kuantum Bilmecesi

8. LEVHA PARÇA-BÜTÜN KAOS TEORİSİ
İbda Diyalektiği’nden
Parça-Bütün
Birlik ve Hisse
Ruh ve Beden
Hareket
Hareketin Yeni Elemanları
Stephen Hawking
“Kaos” Devrimi