Yağmurcu

Image 01
Eser No: 36
Sayfa: 324
Baskı: 1. Baskı
Tarih: Şubat 1996
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Yağmurcu
"Gerçekliğin Peşinde"

İÇİNDEKİLER

I. LEVHA “ÇERÇEVE”
BİR RÜYÂ: 3 AĞUSTOS 1987
BİR VAKIA: YAĞMURCU
BİR YORUM: ÜSTADIM'IN HÂLİ
BİR DURUM: BENİM ZORUM
BİR KÂBUS: MAHZUNUM
BİR İSİM: TARKOWSKİ
BİR RESİM: DÜŞÜNEN ADAM
BİR GERÇEK: HİS İPTALİ
BİR MUCİZE: VE DEHŞET
BİR HAYAT: ŞAHİDİM
BİR TİP: ARSIZ ADAM
BİR TİMSAL: YAĞMURCU MİSÂL
BİR MİSÂL: BEN TİMSAL
BİR KELİME: RAHMET
BİR SIFAT: HAKÎM
BİR HİKMET: NİZÂM
BİR MESELE: DİYALEKTİK
BİR ÇERÇEVE: HAKİKAT - KERÂMET – İSTİDRAÇ
BİR DEMET: KERÂMETLER
BİR HADÎS: YAĞMUR
BİR FÜSÛS: KENDİNDEN ZUHUR
BİR MURAD: İHTİLÂL VE İNKILÂP

II. LEVHA "İNSAN SIR - ÂLEM SIR"
KAYIP ARANIYOR
YUTAN ARZ
BEDR'DE DAVUL SESLERİ
ZAMAN KAYMASI NE?
GÖK HALKI
KÂİNAT İZAFİYET KAYDINDAN İBARET
SIRRIN SIRRI - HAYÂLİN HAYÂLİ - RÜYÂNIN RÜYÂSI
BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ
SUDA YAŞAYAN ADAMLAR
GARİB İŞLER
GEÇMİŞİ GÖRMEK
MANTIK OYUNUNA DEĞİL, HAYRET İLMİNE...
ŞUURUN DOĞRUDAN VERİLERİ
DÜŞ VE RÜYÂ SÜREÇLERİ
RÜYÂ VE GERÇEK
GEÇMİŞ HAYATLA İLGİLİ HATIRALAR
RUHUN RUHA TESİRİ
SIR İDRAKI – ŞİİR İDRAKI
NEFSİN AYRILIŞI
DON JUAN'IN TÜTÜNÜ
ENDÜLÜS'TE BİR HAYVAN ÇEŞİDİ
"ŞUUR VE ŞUURALTININ ROLÜ"
MESAFELERDE MESAFESİZLİK
İBRAHİM KASSAROĞLU
SİMYA
SIRADIŞIYA MİSÂLLER
İSLÂM TARİHİNDEN
BİR VAKIA – İKİ RÜYÂ

III. LEVHA "FEZÂ EDEBİYATI"
PİRÎ REİS'İN HARİTALARI
MASAL - TEORİ – GERÇEK
HAYREDDİN PAŞANIN GAZALARI
TANRILARIN ARABALARI
KARA DELİKLER
MİRAÇ MUCİZESİ

IV. LEVHA"HAKİKATİN HAKİKATİ"
SENTEZ
NOKTALAMALAR
NUR BOYNUZU
ALLAH’IN HİKMETİ