Şiir ve Sanat Hikemiyatı

Image 01
Eser No: 24
Sayfa: 276
Baskı: 2. Baskı
Tarih: Nisan 1998
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Şiir ve Sanat Hikemiyatı
"Estetik ve Ahlâk"

İÇİNDEKİLER

I. LEVHA USUL VE KAPSAM
Nasıl Bir Usul?
Etraf ve Kademeler
Estetik Bahsinin Özü
Estetik ve Ahlâk
Altın Çiviler
Estetik ve Diyalektik
Sıfat ve Değer
Estetik ve Tarih
Sanat ve İhtiyaç
Estetik’in İncelenişi
Sanat ve Edebiyat
Estetik ve İnsan Çabası
Estetik Çaba
İlke ve Ölçü
Estetik ve Dil
Güzelin Kaynağı
Güzel ve Çirkin
Bedî İdraki
Estetik ve Yücelik
Estetik ve Hürriyet
Ben Şuuru
Sanat ve Gaye

II. LEVHA SANAT DALLARI ve ESTETİK MESELELERDEN
Madde ve Biçim
Sanat ve Taklit
Güzel Çevresinde
Sanat ve Edebiyat Tarihi
Estetik Normlar
Tenkit ve Sanat
Şekil ve Üslûp
Biçimcilik-Formalizm
Tiyatro-Beyazperde
Hakiki Bilgi – Taklidî Bilgi
Sanatların Birliği ve Ayrılığı
Birikim Şartı
Güzellik ve Yüce
Sanatkârda Zekâ ve Kültür
İrade ve Estetik
Sanat İdrakı
Sanat ve Düşünce
Sanatkâr ve Muhatap
Deha Nedir?

III. LEVHA TENKİD, TAHLİL ve TESBİTLER
Beklenen Sanatkâr
Metafizik İhtiyaç ve Musikî
Lügatçe
Tiyatronun Macerası
Komik ve Çizgi
Hayat Sahnesi
Aşk – Güzellik ve…
Kadın – Erkek Karşılaşması
Şekil – Renk
Genç İstidatlara Öğütler
Sanatta Manevîlik
Dünyada Roman
Edebiyatımız – Şiirimiz

IV. LEVHA ŞİİR HİKEMİYATI
Şiir Nedir?
İlim – Hikemiyat – Sanat
Şairin Memuriyeti
Şiirin Kaynağı
Şiir ve Gaye
Şiir İhtiyacı
İlhâm ve İstidat
Şiir ve Tecrit
Şiirde Mevzu
Şiirde Şekil
Duygu ve Düşünce
Şiir ve İddeoloji
Şiir ve Rüya
Şiir ve Lûgat
Şiir ve İlim
Şiir Dili
Umumî Bakış
Şiirde İsim
Şiir Endüstrisi