Kökler

Image 01
Eser No: 18
Sayfa: 304
Baskı: 2. Baskı
Tarih: Şubat 1996
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Kökler
Necip Fazıl’dan Esseyyid Abdülhakîm Arvasî’ye

FRAGMANLAR

Dedi ki:

— (Hususen yeni bir bilgi olursa, yazıya geçmeye değer ise, faidesi umumî ve gizlenmesi gereken hususlardan olmazsa, ondan gelen yararın tamamlanması için onu tesbit etmekte acele davranmak lâzımdır ki, elden çıkmasın. Kaydında gevşeklik gösterilmesin ki, kaybolmasın. Çok zaman olur ki, onun gelmesi, o vaktin hususiyetlerinden, o mekânın korkularından veya sohbet ettiği kişinin aksettirdiğindendir. O kişi ondan ayrılınca o hâl bir daha ele geçmeyebilir; onu tekrar hatırlarım diye aldanmasın!) (s.20, 21)

Dedi ki:

— (Kafa kâğıdıma âit hayat hikâyem bazı eserlerimde gereğince yazılı olsa da, bu kadarı yetersiz... Onlar kalın ve dış çizgilerden ibaret... Ne zaman, nerede ve nasıl dünyaya gelmişim; soyum, sopum, büyüme, gelişme, yetişme şekillerim, dış görünüşleriyle tuttuğum yollar ve büründüğüm oluşlar, hattâ bir gün nerede, ne zaman ve nasıl öleceğim... Bütün bunlar madde, kemmiyet, kabuk ve zarf misâli şeyler... Ve gözümde fazla değer sahibi değil... Asıl ruh hayatımı, ruhumun kafa kâğıdını resimlendirmek isterdim!) (s.22)

Dedi ki:

— (Sana Akıncı Güç için de söyledim, Rapor'da da söyledim; alelâdeyi bırakıp çok mücerrete dalıyorsun, anlamazlar!.. Ben mücerretler adamıyım, benim kumaşım mücerret... Benim hayatımı yazarken en dikkat edeceğin husus da bu; ben hep yedirdim, indim, hattâ fazlaca indim. Bu millet saf fikirden anlamaz!.. Ama fikre de kıymamak lâzım. Benim yazılarımı anlamadıklarını söylüyorlar; dönüp tekrar okuyorlar... Ben öyle anlaşılmaktansa, böyle anlaşılmamayı tercih ederim!) (s.39, 40)

Dedi ki:

— (Kibirliye kibretmek sadakadır, meâlindeki hadîs... Kibir iki türlüdür: Biri kötü, öbürü iyi... Kötü kibir, Allah'ın mahlûklarına yücelik taslayıp onları hor görmektir. Makbul kibir ise, Allah'tan gayrına iltifat etmemek ve onlara yücelik tavrı takınmak... Şu incelik yönünden ki, Allah'tan gayrını hakîr görmek ve hiçbir değere lâyık bulmamak şartı altındaki kibir... Bu kibir asıldır ve fenâ mertebesine ileticidir.) (s.57)