Kayan Yıldız Sırrı

Image 01
Eser No: 13
Sayfa: 208
Baskı: 4. Baskı
Tarih: Eylül 1996
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Kayan Yıldız Sırrı
Şâh Eser - Şâheser

FRAGMANLAR

Su üstünde ürperti hep gurbetlik duygusu
Nakışa düşen mânâ deniz üstünde desen
Zamanın nabzımı tutsun diye kurduğu
Dalgada gölge eşya benim gözümde de sen (Kayan Yıldız Sırrı. s.18)

Zar peşinde kumarbaz meçhul zevkinde abes
Kelimenin üstünde
Cümlelerin altında
Benim büyük meselem (Meselem. s.34)

Mustarib bir şahsiyet
Hey'etinde gülden iz
Gülün çizdiği hey'et
Benden duyun gül deniz (Gül. s.38)

Herşey suda başladı suya düştü ayrılık
Kaya da tutan yosun sözlükteki isimler
Nefes nefese sular petek içinde varlık
Sürüp giden hâtıra zarfa konmuş resimler (Su. s.50)

Benin bendeki seyri
Göçmen kuşların yolu... suya kanılmaz
Çağları gezen seyyâh ibret ve nazar
Gözler yanılırdı da özler yanılmaz
Benin bendeki seyri (Sahne. s.82)