İslama Muhatap Anlayış

Image 01
Eser No: 12
Sayfa: 240
Baskı: 2. Baskı
Tarih: 1987
Takdim İçindekiler Fragmanlar
İslama Muhatap Anlayış
Teorik Dil Alanı

FRAGMANLAR

Mutlak olana inandıktan ve bütün emirleri ve yasaklariyle bağlandıktan sonra keyfiyetleri ebedi bir arayıcılık yolunda tahkik mizacı taşıyan derin insanla, her şeyi deri üstü hükümlere ve “dır,tır!”lara iliştiren sığ adam arasındaki farktır ki, müminin kim ve yobazın ne olduğunu gösterir. (s.37)

Türkiye’nin ve İslâm âleminin bugünkü hâli Allah Resûlüne âit mucizelerin hiçbir peygambere nasip olmamış en büyüğü!.. Tersine mucize…O’nun nuruna mâlik olmanın tarih dolusu mucizeleri yanında aynı nurdan mahrumluğun bir milleti ne hâle getirdiğini belirten mucize üstü mucize… (s.59)

Kendisiyle değil de, vasıta olduğuna nisbetle kıymetlenen dünyayı, hakiki saadete talip olanların yetişeceği ve yaşayacağı, ciğerlerine yalnız bu havayı çekeceği gayesine göre nakışlandırma davasının kaynağı burada! (s.91)

Demek oluyor ki, “Topluluk hakikati”nin zamanüstü kemal devrinde yaşayanlar, “bedahet”in hakikatini yaşıyorduve o hakikate yükseldikçe, delil kıymetten düşer… Dikkat: o hakikate yükselmek “idrak” davasıdır, yoksa delilsiz kütlerin yeri değil!.. (s.126)