Ölüm Odası

Image 01
Eser No: 59
Sayfa: -
Baskı: 1. Baskı
Tarih: Kasım 2014
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Ölüm Odası
b-yedi / Matla’ Beyitler

TAKDİM

Her ilmin özüne mahsus intihasında tecelli eden marifet, ilm-i edeb denen söz ilimlerinin toplamı EDEBİYYAT lâfzından söz sanatlarına geldiğinde, bütün sanatların kendine has görünen şiirini unsurları mâlûm –vezin, kafiye, vesaire– olan sanat aslında bulur… ŞİR: Aslan. Süt. “Sütün Hadîsle yapılmış tâbiri, ilim”… Şİ’R: Anlama. İdrak. Şiir… ŞİRA’: Yelken. “Rüzgâr dolduran, yel tutan”… Şiir, şiir idrakinin bir buududur… ŞİR’A-Şeriat. Bir ırmak veya su kenarına inmek için açılan yol: 575: AŞERE-On sayısı. Onda bir. “Sıfır, zirve, bit, pire, sıçrama”… HADÎS: Allah’ın sır hazinesi, –Allah’ın kudret ve saltanatının tecelli ettiği– Arş’ın altındadır ve anahtarı şâirlere verilmiştir… Bu Hadîs yanında, yine: “Şiir vardır ki hikmettir, şiir vardır ki sihirdir, şiir vardır ki zehirdir, şiir vardır ki şifâdır!”… Hikmet, güzellik, yücelme ve şifâ; bunları Allah için isteyen… ŞİİR-(Üstadım: “Şiir Allah’ı arama sanatıdır”… Sanatta teşhis, tecrid için; ilimde tecrid teşhis içindir!): 570: SİSTEM-Hakikati, Şeriata bağlı vasıta sistem ve şiir idrakiyle örgüleştirilen… Bu eserde MATLA’ Beyitler, şiir ve şiir idraki bahsini besleme niyetiyle ele alınmıştır!..