Hakikat-i Ferdiyye

Image 01
Eser No: 33
Sayfa: 192
Baskı: 1. Baskı
Tarih: Ekim 1994
Takdim İçindekiler Fragmanlar
Hakikat-i Ferdiyye
-Çöle İnen Nur-

FRAGMANLAR

İslâmî sanat temelini, ilmî ve tebliğî çerçeveden ayırıp, hissî ve telkinî bir seviyeye çıkarabilmek lazım… Esasen hissî ve telkinî bir seviyeye çıkılamayan yerde, sanat temeli mevcut değildir!.. (s.23)

Allah’a inanmak… Allah’a resûlü’nün getirdiği yoldan inanmak… Allah’a inanmanın hakikati, Allah Sevgilisi’ne imânla mümkün… İmân gözüyle bütün iş ve hareket şubelerinin birbirleriyle olan nisbet ve derecelerini, yani “tutarlı bütün” şuurunu kaybetmeksizin kendi özellikleri çerçevesinde tüttürmeleri gereken metod ve muhteva ölçüsü şu:
— “Biricik taktik ve diyalektik olarak, Allah ve Resûlü’ne hakikat dedikleri mevhumelerden değil, bizzat hakikati Allah ve Resûlü’nün emirleri terazisinde tartanlardan olacaksın! Mantık üstü mantığın şu olacak: Doğruyu mu istiyorsun?.. Allah iel Resûlü’nün bildirdiği!.. Güzeli mi istiyorsun? Allah ile Resûlü’nün gösterdiği!.. İyiyi mi istiyorsun?.. Allah ile Resûlü’nün öğrettiği!.. (s.37)